Stadsdel

En stadsdel är en väl avgränsad del av en stad eller annan tätort. Ibland är den officiellt fastställd av vederbörande kommun, ibland är den mer informell. Stadsdelar indelas vanligen i kvarter och avgränsningarna kan bestå av större vägar, älvar eller havet. Det finns exempel på mycket stora och befolkningsrika stadsdelar, som ön Manhattan i staden New York.

De flesta medelstora och mindre städer i Sverige har hållit fast vid beteckningarna stad, stadsdel och kvarter.

Med stadsdel kan även menas det område som en stadsdelsnämnd ansvarar för. Så var det ibland annat i Göteborgs kommun, men då man sammanslagit flera stadsdelsnämnder så innefattade de många stadsdelar i sitt politiskt geografiska upptagningsområde. Senare använde kommunen i stället termen stadsdelsnämndsområde (SDN-Område) [1] för att undvika förvirring. Från och med den 1 januari 2021 avvecklades stadsdelsnämnderna i Göteborgs kommun och staden kom att indelas i fyra stadsområden (SO), som är en sammanslagning av flera av de tidigare stadsdelsnämndsområdena.[2]

I Stockholms kommun är benämningen stadsdel officiellt (politiskt geografiskt) en beteckning på ett underområde inom ett stadsdelsområde. Stockholm har dock varit indelat i stadsdelar långt innan stadsdelsnämnderna infördes. Den stockholmska användningen av beteckningen stadsdel motsvaras inom Göteborgs kommun av termen primärområde.

I Stockholms kommun kallas vissa grupper av stadsdelar även för stadsområdenVästerort, Söderort och Inre staden.

Malmö kommun hade tidigare en politisk-administrativ indelning i kommundelsnämnder där kommunen 1 januari 1996 till 30 juni 2013 var indelad i stadsdelar, med tillhörande politisk nämnd stadsdelsfullmäktige och verkställande stadsdelsförvaltning. Efter en omorganisation och sammanslagning användes 1 juli 2013 till 30 april 2017 beteckningen stadsområde. Se vidare Malmö kommun#Stadsområden.

Stadsdelarna betraktas mera som geografiska områden än som administrativa enheter. Ibland kan stadsdelar ha frivilliga stadsdelsnämnder, vilka kan påverka utvecklingen på områden, som de tilldelats t.ex. skolfrågor. Besluten fattas ändå av stadsfullmäktige.

Stora, administrativa indelningar av spanska städer kallas distrikt (spanska: distritos, katalanska: districtes). Bland annat är Barcelona indelat i tio districtes, och varje distrikt är i sin tur indelad i flera barris (mindre stadsdelar, storkvarter, "grannskap").[3]

Copyright