Storamiral

Karl Dönitz, tysk storamiral. Här fotograferad i april 1943.

Storamiral är en hög amiralsgrad. Den motsvaras av graden fältmarskalk i arméer.

I Sverige var storamiral titelnflottans högste styresman näst kungen, i Sverige buren av endast två personer: hertig Karl (sedermera Karl XIII) och kronprins Oscar (sedermera Oscar I).

År 1794 inrättades två storamiralsämbeten, ett för örlogsflottan i Karlskrona och ett för Arméns flotta i Stockholm, även kallad Skärgårdsflottan. Varje ämbete delades i 4 departement: militär-, sjömilis-, varvs- och artilleri- samt kameraldepartementen. Denna styrelseform upphörde 1797, men 1827 inrättades åter ett storamiralsämbete, som indelades i 3 avdelningar, nämligen 1) vad som angick personalen, 2) vad som angick administrationen och 3) vad som angick sjökommunikationer, vattenbyggnader, sjömätningar och vetenskapliga inrättningar, förslags uppgörande med mera. Detta ämbete upphörde 1840.

I Tyska riket var storamiral (Grossadmiral) den högsta tjänstegraden inom flottan.

Lista över storamiraler i tyska flottan:

Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926. (avsnittet om Sverige)


Copyright