Transkription

Transkription kan avse:

  • Transkription (språkvetenskap) – en språkvetenskaplig term
  • Transkription (genetik) – en process varmed genetisk information i cellens DNA översätts till information i RNA
  • Transkription (musik) – överföring av ett stycke skrivet för ett visst musikinstrument till ett annat


Copyright