United States Army Command and General Staff College

United States Army Command and General Staff College (CGSC) i Fort Leavenworth, Kansas är en skola inom den amerikanska armén som fungerar som utbildning för militära ledare. Skolan grundades 1881 som en skola för infanteri och kavalleri.

Copyright