Utbildningsradion

Sveriges Utbildningsradio Aktiebolag
Utbildningsradion - logo.png
Org.nr 556195-1996
Typ Stiftelseägt aktiebolag
Huvudkontor Sverige Stockholm, Sverige
Nyckelpersoner Maria Hamrefors
Styrelseordförande
Sofia Wadensjö Karén
VD
Bransch Media
Antal anställda 252 – 2018
Historia
Grundat 1978
Avknoppat från Sveriges Radio AB
Ekonomi
Omsättning 442,634 miljoner SEK
Rörelseresultat 359 000 SEK
Vinst efter skatt 0 SEK
Tillgångar 113,41 miljoner SEK
Eget kapital 4,504 miljoner SEK
Struktur
Moderbolag Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR
Övrigt
Slogan För de många och de få
Webbplats UR.se
Fotnoter Statistik från 2018 års bokslut.[1]

Utbildningsradion (Sveriges Utbildningsradio Aktiebolag, UR) är ett svenskt massmedieföretag som har till uppgift att bedriva programverksamhet inom utbildningsområdet i allmänhetens tjänst ("public service") för kunskap och lärande och bidra till att minska de ökande kunskapsklyftorna. UR producerar, sänder tillgängliggör radio- och tv-program för alla åldrar och utbildningsstadier utifrån identifierade behov hos användarna. UR ägs av Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR[2] och finansieras genom en speciellt avgift, public service-avgift, som betalas via skattsedeln.[3] Ledamöterna i UR:s styrelse utses av styrelsen för Förvaltningsstiftelsen, som är tillsatt av Sveriges regering. UR sänder i SVT:s kanaler SVT1, SVT2 och Kunskapskanalen samt Sveriges Radio.

UR:s programutbud finns tillgängligt där användarna finns. Huvuddelen av programutbudet finns fritt tillgängligt under lång tid på UR Play samt i ett slutet nätverk för utbildningsvärlden, kallat UR Access.

Utdrag från UR:s sändningstillstånd

Sveriges Utbildningsradio AB (UR) har till uppgift att bedriva programverksamhet inom utbildningsområdet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället[4]

Företaget härstammar ur försök med skolradio av Skolöverstyrelsen 1928, en verksamhet som blev permanent 1929. 1931 blev Radiotjänst huvudman för dess sändningar. 1961 började testsändningar av skol-tv, en verksamhet som år 1964 slogs samman med skolradion. Till detta lades senare SR:s vuxenutbildning och verksamheten finansierades med skattemedel.

1967 startades TRU, kommittén för television och radio i utbildningen av staten som försöksverksamhet med att sända trådlösa läromedel till universitet och förskolor. Placeringen var i Stocksund och verksamheten fortsatte till 1978 då den övertogs av det nystartade Sveriges Utbildningsradio AB.

1978 gjordes en omfattande omorganisation där Sveriges Radio klövs i fyra dotterbolag som ägdes av Sveriges Radio. Det nybildade Sveriges Utbildningsradio var ett av dessa (de övriga var Sveriges Television, Sveriges Riksradio och Sveriges Lokalradio).

1985 upphörde skattefinansieringen och UR:s program finansierades av tv-avgiften.

1994 gjordes ytterligare en omorganisation och UR blev ett fristående bolag.

2016 fälldes UR av Diskrimineringsombudsmannen efter att ha lagt ut en platsannons där mörk hudfärg ingick i den sökandes kvalifikationer.[5]

UR sänder i Sveriges Radios kanaler P1, P2, P3 och P4 samt Sveriges Televisions SVT1 och SVT2 för sina program. Den 27 september 2004 startade Kunskapskanalen. Kanalen drivs som ett samarbetsprojekt mellan UR och SVT. Vardera bolag står för femtio procent av innehåll och sändningstid.[6]

UR:s logotyp har alltid bestått av bokstäverna U och R sammanflätade. 1993 introducerades en logotyp, designad av formgivaren Marie Möller,[källa behövs] bestående av en svart fylld cirkel med U i röd färg och R i blå. UR:s tredje logotyp började användas 2001 och är en vidareutveckling av dess föregångare, men med annorlunda typsnitt och enbart vit färg för bokstäverna.

Skol-tv och UR har länge haft synliga programpresentatörer. I slutet av 1990-talet försvann hallåorna från förmiddagssändningarna för att sedan synas främst på eftermiddagarna. När Kunskapskanalen introducerades använde även den synliga hallåor.

Mot slutet av 2006 började UR sända kanalvinjetter i formatet 16:9. Vårterminen 2007 försvann de synliga hallåorna från UR och Kunskapskanalen. De ersattes av programmenyer och speakerröster.

I och med att SVT sjösatte en ny kanalorganisation i augusti 2008 slutade UR använda en egen kanalprofil för företagets sändningar i SVT1 och SVT2. I de programskarvar som sänds ut från UR används istället SVT:s grafik för respektive kanal.

Sveriges Utbildningsradio är ett av de tre public service-bolagen, vilka inkluderar även Sveriges Television och Sveriges Radio. Från och med 2020 finansieras verksamheten av en public service-avgift, som betalas via skattsedeln.

En serie böcker om utbildningsprogrammens och UR:s historia har givits ut av Arkiv förlag. Sammanlagt publicerades åren 1999–2006 16 volymer i denna skriftserie.[7]

VD-längd för UR:

Copyright