அரசிதழ்

அரசிதழ் (government gazette,அலுவல் கெசட், அலுவல் பதிவேடு, அலுவல் செய்தித்தாள் அல்லது அலுவல் நாட்குறிப்பு, இலங்கை வழக்கு: அரசாங்க வர்த்தமானி) அரசின் செயற்பாட்டையும் நிகழ்வுகளையும் பதிவு செய்யும் காலப்படி வெளியாகும் அச்சிதழ் ஆகும். இது பொதுமக்களுக்கான அல்லது சட்ட அறிவிக்கைகளை வெளியிட அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் வெளியிடப்படும் (அரசாலோ அல்லது தனியாராலோ) அறிவிக்கைகள் பொதுமக்களுக்கு விடப்படும் அறிவிக்கைகளாக சட்டப்படி கொள்ளப்படும் என ஓர் சட்டத்தின் மூலமோ அலுவல் செயற்பாடு மூலமோ நிறுவப்படுகின்றது.[1]

சில நாடுகளில், தனியாருக்கு உரிமையான செய்தித் தாள்களும் அரசு நிர்வாகத்திடம் பதிந்து பொது அறிவிக்கைகளையும் சட்ட அறிவிக்கைகளையும் வெளியிடுகின்றன.[2][3][4] அதேபோல, நீதிமன்றங்களும் பொய்யான வணிகப் பெயர் போன்ற சட்ட அறிவிக்கைகளை வெளியிட குறிப்பிட்ட தனியார் செய்தித்தாள்களை நியமிப்பதுண்டு. இவை "சட்டப்படி தீர்மானிக்கப்பட்ட செய்தித்தாள்கள்" என அழைக்கப்படுகின்றன.[5]

பல நாடுகளில் தங்கள் சட்டவாக்க அவைகளின் நிகழ்வுகளை பதிவு செய்ய தனியான காலப்படி வெளியாகும் அச்சிதழ்கள் உள்ளன.

  1. Black's Law Dictionary, 6th edn.. West Publishing. 1990. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:90-6544-631-1. 
  2. See, for example, L.N. 362 of 1997 of The Government of The Hong Kong Special Administrative Region Gazette
  3. "Texas Local Government Code – Section 52.004. Official Newspaper".
  4. "City of McCleary, Official Newspaper".
  5. "Fictitious Names: Adjudicated Newspapers". County Clerk. County of Sonoma. பார்த்த நாள் 4 October 2012.

Copyright