எசுத்தோனிய மொழி

எசுத்தோனிய மொழி
eesti keel
ஈஸ்டி கீல்
நாடு(கள்) எசுத்தோனியா
பிராந்தியம் வடக்கு ஐரோப்பா
தாய் மொழியாகப் பேசுபவர்கள்
1.1 மில்லியன்  (date missing)
யூரலிய
  • பின்னோ-உக்ரிய
    • பின்னோ-லாப்பிய
      • பால்த்திய-பின்னிய
        • எசுத்தோனிய மொழி
அலுவலக நிலை
அரச அலுவல் மொழி
 எசுத்தோனியா
 ஐரோப்பிய ஒன்றியம்
Regulated by எசுத்தோனிய மொழி நிறுவனம் / Eesti Keele Instituut (அரையாட்சி)
மொழிக் குறியீடுகள்
ISO 639-1 et
ISO 639-2 est
ISO 639-3 est

எசுத்தோனிய மொழி (About this soundeesti keel ; ஒலிப்பு [ˈeːsti ˈkeːl]) எசுத்தோனியாவின் ஆட்சி மொழியும் யூரலிய மொழிக் குடும்பத்தில் உள்ளிட மொழியாகும். எஸ்தோனியாவில் 1.1 மில்லியன் மக்கள் பேசுகின்றனர். பின்னிய மொழியுடன் நெருங்கிய இனத்தொடர்பைக் கொண்டுள்ளது.

Other Languages

Copyright