செப்டம்பர் 11

செப்டம்பர் 11 (September 11) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 254 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 255 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 111 நாட்கள் உள்ளன.

2001 வான் தாக்குதல்களில் உலக வர்த்தக மையம் எரிகிறது

Other Languages

Copyright