பெப்ரவரி 14

பெப்ரவரி 14 (February 14) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 45 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 320 (நெட்டாண்டுகளில் 321) நாட்கள் உள்ளன.

  1. "Remarkable enents". Ferguson's Ceylon Directory, Colombo. 1871. 

Other Languages

Copyright