1979

1979 గ్రెగోరియన్‌ కాలెండరు యొక్క మామూలు సంవత్సరము.

జనవరి


ఫిబ్రవరి


మార్చి


ఏప్రిల్


ఏప్రిల్ 30 - అబ్బూరి రామకృష్ణారావు ప్రముఖ తెలుగు భావకవి, పండితుడు. [జ.1896]

మే


జూన్


జూలై


ఆగస్టు


సెప్టెంబర్


అక్టోబర్


నవంబర్


డిసెంబర్


ధ్యాన్ చంద్

Other Languages

Copyright