นักฟุตบอล

A men's association football player
นักกีฬาฟุตบอลชาย
A women's association football player
นักกีฬาฟุตบอลหญิง

นักฟุตบอลหลากชนิด คือนักกีฬาที่เล่นกีฬาฟุตบอลชนิดใดชนิดหนึ่ง ชนิดหลัก ๆ ของกีฬาฟุตบอลคือ ฟุตบอล อเมริกันฟุตบอล คะเนเดียนฟุตบอล ฟุตบอลออสเตรเลีย รักบี้ลีก สมาคมรักบี้ และเกลิกฟุตบอล

มีการประมาณการว่ามีนักฟุตบอล 250 ล้านคนทั่วโลก[1] และนักฟุตบอลจำนวนมากเล่นฟุตบอลชนิดอื่นที่ไม่ใช่ฟุตบอล

สหราชอาณาจักร

ยูฟ่ารองอื่น ๆ

ไทย

แม่แบบ:Navboxes

แม่แบบ:รายการอ้างอิง

Copyright