พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ

พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ
The Coalition
หัวหน้าพรรค แมลคัม เทิร์นบุลล์
รองหัวหน้าพรรค วอร์เรน ทรัส
ก่อตั้ง พ.ศ. 2466
อุดมการณ์ อนุรักษนิยม
เสรีนิยม
จุดยืน กลาง-ขวา
สี สีฟ้า
สภาผู้แทนราษฎร
90 / 150
วุฒิสภา
33 / 76
การเมืองออสเตรเลีย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ[1] (อังกฤษ: The Coalition หรือย่อว่า LNC) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2466 เป็นการรวมตัวของพรรคกลาง-ขวา เพื่อจัดตั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมกัน โดยมีพรรค 4 พรรคการเมืองเข้าร่วม คือ พรรคเสรีนิยม พรรคชาติ พรรคชาติเสรีแห่งควีนส์แลนด์ และ พรรคเสรีนิยมชนบท โดยที่พรรคชาติเสรีแห่งควีนส์แลนด์ และ พรรคเสรีนิยมชนบท เกิดจากการรวมตัวของพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ ในรัฐควีนส์แลนด์[2]และนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี[3]ตามลำดับ เมื่อได้จัดตั้งรัฐบาลสหพันธรัฐ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียจะมาจากพรรคพรรคเสรีนิยม และ รองนายกรัฐมนตรีจะมาจากพรรคชาติ[4]

โดยมีพรรค 4 พรรคการเมืองเข้าร่วมดังนี้

  1. พรรคเสรีนิยม ทำงานในทุกรัฐ ยกเว้นรัฐควีนส์แลนด์ และ นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี[5]
  2. พรรคชาติ ทำงานในทุกรัฐ ยกเว้นรัฐแทสเมเนีย รัฐควีนส์แลนด์ นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี และ ออสเตรเลียน แคปิตอล เทอร์ริทอรี[6]
  3. พรรคชาติเสรีแห่งควีนส์แลนด์ ทำงานเฉพาะรัฐควีนส์แลนด์
  4. พรรคเสรีนิยมชนบท ทำงานเฉพาะนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี

Copyright