ฟุจิวะระ โนะ เทชิ

ฟุจิวะระ โนะ เทชิ
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
จักรพรรดินี(ชูงู) 26 ตุลาคม พ.ศ. 1533
จักรพรรดินี(皇后宮) 2 เมษายน พ.ศ. 1543

ประสูติ พ.ศ. 1520
นครหลวงเคียวโตะ
วันสิ้นพระชนม์ 13 มกราคม พ.ศ. 1544
ตระกูล ฟุจิวะระ
พระบิดา ฟุจิวะระ โนะ มิชิตะกะ
พระมารดา ทะกะชินะ โนะ ทะกะโกะ
พระสวามี จักรพรรดิอิจิโจ
พระบุตร เจ้าชายอะสึยะซุ

ฟุจิวะระ โนะ เทชิ (ญี่ปุ่น: 藤原定子 , พ.ศ. 1520 – 13 มกราคม พ.ศ. 1544) จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น

โดยพระนางเป็นธิดาคนโตของ ฟุจิวะระ โนะ มิชิตะกะ ขุนนางผู้เรืองอำนาจในราชสำนักขณะนั้นต่อมามิชิตะกะได้ถวายตัวบุตรสาวคนโตให้เข้ามาเป็นจักรพรรดินีใน จักรพรรดิอิชิโจ ซึ่งพระนางได้มีพระประสูติกาลพระโอรส-ธิดาให้จักรพรรดิอิชิโจถึง 3 พระองค์

Copyright