วันหยุดในประเทศกาบูเวร์ดี

รายการวันหยุดใน ประเทศกาบูเวร์ดี
วันที่ ชื่อภาษาไทย
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
13 มกราคม วันประชาธิปไตย
20 มกราคม วันวีรบุรุษ
กุมภาพันธ์ งานรื่นเริง
1 พฤษภาคม วันแรงงาน
1 มิถุนายน วันเด็ก
5 กรกฎาคม วันเอกราช
15 สิงหาคม วันแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
12 กันยายน วันชาติ
1 พฤศจิกายน วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย
25 ธันวาคม คริสต์มาส

Other Languages

Copyright