Laik kişi

Lâik kişi, belirli bir bilgi sahasında veya meslekî alanda uzman olmayanların tümünü tanımlamakta kullanılan bir tâbirdir. Başlangıçta bu tâbir Lâikât'tan yani ruhban sınıfından olmayanları tanımlamak için kullanılmaktaydı.[1]

Avam tabakasından olanlar (Hristiyanlıkta papaz/rahip/rahibe gibi), yani ruhban sınıfından olmayanlar; kelime anlamı olarak "meslekten olmayanlar" ya da "bir mesleğin veya ilmin yabancısı olanlar" mânâlarına gelmektedir ki, o meslek ve ilimden kasıt dinî mevzu'lardır.

  1. ^ "Layman". Oxford English Dictionary Online. Oxford University Press. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2013. 

Other Languages

Copyright