Seçmeli sıralama

Seçmeli sıralama
Selection sort animation.gif
Seçmeli sıralama algoritması
Sınıf Sıralama algoritması
Veri yapısı Dizi
Zaman karmaşıklığı O(n²)
En iyi Genellikle değil
Alan karmaşıklığı toplamda О(n), ek alan O(1)

Seçmeli Sıralama, bilgisayar bilimlerinde kullanılan bir sıralama algoritmasıdır. Karmaşıklığı olduğu için büyük listeler üzerinde kullanıldığında verim sağlamaz ve genel olarak benzeri olan eklemeli sıralamadan daha başarısızdır. Seçmeli sıralama yalın olduğu ve bazı durumlarda daha karmaşık olan algoritmalardan daha iyi sonuç verdiği için tercih edilebilir.

Seçmeli Sıralama'nın nasıl çalıştığını gösteren görüntü

Algoritma aşağıdaki gibi çalışır:

  1. Listedeki en küçük değerli öğeyi bul.
  2. İlk konumdaki öğeyle bulunan en küçük değerli öğenin yerini değiştir.
  3. Yukarıdaki adımları listenin ilk elemanından sonrası için (ikinci elemandan başlayarak) yinele.

Sözde Kodu

A sıralanacak öğeler kümesi, n ise A'daki öğe sayısıdır. Dizi 0 numaralı dizinle başlamaktadır.

Seçmeli sıralama algoritmasının zaman karmaşıklığı hesaplanırken, yapılan karşılaştırmalar ve yer değiştirmeler dikkate alınır. Seçmeli sıralama algoritması elemanlı bir listede, en küçük eleman için tane karşılaştırma yapar, ikinci en küçük eleman için tane karşılaştırma yapar, diğer elemanlar için karşılaştırma sayısı , , ..., 2, 1, 0 şeklinde azalarak devam eder. Listedeki bütün elemanlar için yapılan karşılaştırmaların toplamı

Her bir eleman için bir kez yer değiştirme yapılır, tüm liste için toplam tane yer değiştirme işlemi yapılır. Hesaplamalar sonucunda elde edilen

Yukarıdaki şekil, 6 elemanlı içeriği karışık olarak verilmiş bir bir sayı dizisinin Seçmeli Sıralama algoritması kullanılarak nasıl küçükten-büyüğe doğru sıralandığını göstermektedir. 1. adımda dizinin ilk elemanı (6) alınır. Bu eleman diğer 5 eleman ile karşılaştırılır. Eğer bulunan eleman(1) ilk elemandan küçükse 1.elman ile yer değiştirilir. 2. adımda dizinin ikinci elemanı(3) alınır. Bu eleman kalan 4 eleman ile karşılaştırılır. Eğer bulunan eleman(2) ikinci elemandan küçükse 2. eleman ile yer değiştirilir ve bu işlem dizi sonuna kadar devam eder. Böylelikle dizi küçükten-büyüğe sıralanmış olur.
  1. ^ Robert Sedgewick, Kevin Wayne, Algorithms 4th Edition, Addison-Wesley 2011 (chapter 2 p. 248)

Copyright