Ses türü

Ses türü, insan sesinin aralığını belirten kavram. Kadınlarda ve erkeklerde olmak üzere ikiye ayrılır.

  • Tenor
  • Bas veya bariton
  • Bas

Copyright