Transkripsiyon

Transkripsiyon aşağıdaki anlamlara sahiptir:

  • Transkripsiyon (dilbilim), konuşma dilinin ya da işaret dilinin yazılı hale getirilmesidir.
    • Ortografik transkripsiyon, kendisine aktarma yapılacak olan dilin ortografik sistemi kullanılarak yapılan transkripsiyon yöntemidir.
    • Fonetik transkripsiyon, bir dildeki telaffuzun (ya da bir işaret dilindeki işaretlerin), bütün farklı seslerin (ya da işaret dili söz konusu ise bütün farklı işaretlerin) ayrı bir karakterle gösterilerek yapıldığı transkripsiyon yöntemidir.

the representation of specific speech sounds or sign components

  • Transkripsiyon (genetik), DNA'nın RNA'ya kopyalanma işlemi.
  • Transkripsiyon (müzik), notalandırılmamış bir parçanın notalandırılması; veya bir parçanın bir daha yazılması, ya onun temize çekilmesi veya başka bir enstrümanda çalınabilmesi için.
  • Tıbbi transkripsiyon, hasta bilgilerinin kayda geçirilmesi.
  • Transkript

Copyright