Ийиги Делегей дайыны

Ийиги Делегей дайыны (англ. World War II, орус. Вторая мировая война; сентябрь 1, 1939 чыл – сентябрь 2, 1945) — кижи төрелгетенниң төөгүзүнде болган эң улуг дайын-чаа, делегейниң ийи аңгы шериг-политиктиг коалицияның (коалиция, күрүнелер эвилели) дайылдашканы. Аңаа 61 күрүнелер киришкен (Черниң чурттакчыларының барык 80 %). Дайынчы чорудуушкуннар 3 аңгы диптиң девискээринге база 4 аңгы океанның кырынга болган[1].

Дайынның болуп турган үезинде киржип турган чурттар өскерлип турган. Оларның чамдыктары идепкейлиг дайынчылар болуп турган, өскелери боттарының эвилелдеринге аъш-чем талазы-биле дузалап турган, а элээн хөй чурттар дайынга чүгле анаа ынчаар (номинально) киржип турган.

Гитлерге удур коалицияже (антигитлеровская коалиция) дараазында күрүнелер кирип турган:

 • Польша, Британ империя (база ооң чагыртыкчылары: Канада, Индия, Мурнуу-Африканың Эвилели, Австралия, Чаа Зеландия, Франция — дайынга 1939 чылдың сентябрьда киржип эгелээннер;
 • Эфиопия — июль 12, 1940
 • Дания, Норвегия — апрель 9, 1940;
 • Бельгия, Нидерланды, Люксембург — май 10, 1940;
 • Греция — октябрь 28, 1940;
 • Югославия — апрель 6, 1941;
 • ССРЭ, Тыва, Моол — июнь 22, 1941;
 • АКШ, Филиппины — декабрьның 1941 чылда;
 • Кыдат (Чан Кайшиниң чазаа) — 1937 чылдың июль 7-ден тура Японияга удур дайын чорудуп турган, эвилелдиң кежигүнү кылдыр 1941 чылдың декабрь 9-та кирген;
 • Мексика — май 22, 1942;
 • Бразилия — август 22, 1942.

Осьтуң чурттарынга удур дараазында күрүнелер база турган: Панама, Коста-Рика, Доминикан республика, Сальвадор, Гаити, Гондурас, Никарагуа, Гватемала, Куба, Непал, Аргентина, Чили, Перу, Колумбия, Иран, Албания, Парагвай, Эквадор, Сан-Марино, Турция, Уругвай, Венесуэла, Ливан, Сауд Аравия, Либерия, Боливия.

Дайын үезинде нацист блоктан үнген чамдык чурттар коалицияга база каттыжып кээп турган:

 • Ирак — январь 17, 1943;
 • Италия — октябрь 13, 1943;
 • Румыния — август 23, 1944;
 • Болгария — сентябрь 5, 1944;
 • Финляндия — сентябрь 19, 1944.

Дайынга өске талазындан нацист блоктуң чурттары («осьтуң» күрүнелери) киржип турган:

 • Германия, Словакия — сентябрь 1, 1939;
 • Италия, Албания — июнь 10, 1940;
 • Венгрия — апрель 11, 1941;
 • Ирак — май 1, 1941 года;
 • Румыния, Хорватия, Финляндия — 1941 чылдың июньда;
 • Япония, Маньчжоу-Го — декабрь 7, 1941;
 • Болгария — декабрь 13, 1941;
 • Таиланд — январь 25, 1942;
 • Кыдат (Ван Цзинвэйниң чазаа) — январь 9, 1943;
 • Бирма — август 1, 1943 года;
 • Филиппины — 1944 чылдың сентябрьда.
 1. Вторая мировая война 1939-1945 - Яндекс.Словари


Other Languages

Copyright