Кана

Кана (яп. 仮名) — японська силабічна абетка, яка існує у двох графічних формах — хіраґана і катакана.

Два види кани розрізняються візуально. Знаки хіраґани округлі (ひらがな), а знаки катакани — загострені (カタカナ). Знаки обох абеток позначають однакові звуки, тому текст написаний катаканою можна переписати хіраґаною.

Знаками хіраґани пишуться змінювані частини японських слів (окуріґана), самі слова, а також, найчастіше, пояснювальне прочитання ієрогліфів (бічна кана — фуріґана). Катакана сьогодні, в основному, використовується для запису слів, запозичених з інших, насамперед, європейських мов (так званих лексичних запозичень «ґайрайґо»).

Існують також застарілі абетки-кана: манйоґана і хентайґана.

Таблиця японських абеток кана
Хіраґана і катакана (згруповані вертикально).
Застарілі силаби позначені в дужках.
звук к с т н х м у з в н
а ка са та на ха ма я ра ва н
і кі сі ті ні хі мі * рі (ві)
у ку су цу ну фу му ю ру *
е ке се те не хе ме * ре (ве)
о ко со то но хо мо йо ро (во)о

Copyright