Міжнародне публічне право

Міжнаро́дне публі́чне пра́во — це сукупність юридичних принципів та норм, що відображають узгоджені позиції суб'єктів і призначені для регулювання відносин між державами та іншими учасниками міжнародно-правових відносин.

Сучасне міжнародне публічне право має певні особливості, які відрізняють його від класичного міжнародного права та від внутрішньодержавних правових систем. Найголовнішими серед таких особливостей є:

  • загальним, оскільки регулює відносини між будь-якими країнами, незалежно від їх соціально-економічного устрою, економічного та оборонного потенціалу тощо;
  • має координаційний характер;
  • в основі лежать положення Статуту ООН як міжнародного договору особливого характеру;
  • основними суб'єктами міжнародного права є держави, хоча останнім часом дедалі більше зростає роль міжнародних міжурядових організацій;
  • норми міжнародного права утворюються безпосередньо його суб'єктами, які забезпечують функціонування специфічного механізму їх реалізації;
  • наявність в його структурі особливої групи норм, які називаються основними принципами міжнародного права.

Міжнародне публічне право включає в себе такі галузі та інститути:

Міжгалузеві інститути:

Крім цього в науці міжнародного права окремо виділяють Загальну та Особливу частини міжнародного публічного права.

Copyright