13 tháng 8

Ngày 13 tháng 8 là ngày thứ 225 (226 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 140 ngày trong năm.  • Ngày Tay Trái - Ngày quốc tế cho người thuận tay trái.

Other Languages

Copyright