14 tháng 2

Ngày 14 tháng 2 là ngày thứ 45 trong lịch Gregory. Còn 320 ngày trong năm (321 ngày trong năm nhuận).

Ngày 14 tháng 2 năm 2010 (Mồng 1 Tết Canh Dần)

Other Languages

Copyright