15 tháng 3

Ngày 15 tháng 3 là ngày thứ 74 (75 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 291 ngày trong năm.

  • Ngày Quyền Người tiêu dùng Thế giới (World Consumer Rights Day)
  • Ngày thành lập ngành điện ảnh Việt Nam.

Other Languages

Copyright