1979

Theo lịch Gregory, năm 1979 (số La Mã: MCMLXXIX) là một năm bắt đầu từ ngày thứ hai.

Bản mẫu:Tháng trong năm 1979

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

  • 13 tháng 8: Tàu Cap Anamur đến Biển Đông cứu vớt những người Việt vượt biển đầu tiên, bắt đầu một chương trình cứu nạn 7 năm.

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

  • 5 tháng 3: Dore Jacobs, nhà nữ sư phạm Đức (sinh 1894)
  • 17 tháng 3: Jean Monnet, chính khách Pháp, chính trị gia (sinh 1888)
  • 22 tháng 3: Paul Nevermann, chính trị gia Đức (sinh 1902)
  • 25 tháng 3: Anton Heiller, nhà soạn nhạc Áo, nghệ sĩ đàn ống (sinh 1923)
  • 30 tháng 3: Hans Liesche, vận động viên điền kinh Đức (sinh 1891)
  • 30 tháng 3: José María Velasco Ibarra, tổng thống Ecuador (sinh 1893)

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

  • Thế giới trong năm 1979, tình trạng thế giới trong năm này

Other Languages

Copyright