23 tháng 2

Ngày 23 tháng 2 là ngày thứ 54 trong lịch Gregory. Còn 311 ngày trong năm (312 ngày trong năm nhuận).

  • Guyana – Ngày Cộng hòa Mashramani

Other Languages

Copyright