7 tháng 4

Ngày 7 tháng 4 là ngày thứ 97 (98 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 268 ngày trong năm.

  • Việt Nam - Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện.
  • Ngày Y tế Thế giới (World Health Day) của WHO

Other Languages

Copyright