Internet Archive

Internet Archive
Loại hình 501(c)(3) phi lợi nhuận
Thành lập 1996; 25 năm trước (1996)
Trụ sở Richmond District, San Francisco
San Francisco, California
Hoa Kỳ
Chủ tịch Brewster Kahle
Dịch vụ Archive-It, Open Library, Wayback Machine (từ năm 2001), Netlabels, NASA Images, Prelinger Archives
Số lượng nhân viên 200
Khẩu hiệu Internet Archive
Trang web Archive.org
Xếp hạng Alexa Tăng theo hướng tiêu cực 236 (tháng 08 năm 2015)[1]
Loại trang web Thư viện số
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Hoạt động 1996
Các trụ sở
Từ 2009, các trụ sở ở tại số 300 đại lộ Funston ở San Francisco, trước đây là Fourth Church of Christ, Scientist (San Francisco, California)
Hình ảnh Internet Archive ở Bibliotheca Alexandrina

Internet Archive là một thư viện số phi lợi nhuận có trụ sở San Francisco với sứ mệnh lưu trữ nội dung Web trên Internet.[2][3]

Thư viện cho phép tất cả mọi người truy cập tự do nội dung tài liệu số, bao gồm các trang web, phần mềm ứng dụng/trò chơi, âm thanh/hình ảnh/video, và gần 3 triệu sách công cộng. Tính đến tháng 05 năm 2014, thư viện có dữ liệu đạt 15 Petabyte.[4][5][6]

  1. ^ “Archive.org Site Info”. Alexa Internet. Truy cập ngày 1 tháng 4 năm 2014.
  2. ^ “Internet Archive Frequently Asked Questions”. Internet Archive. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2013.
  3. ^ “Internet Archive: Universal Access to all Knowledge”. Internet Archive. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2013.
  4. ^ “Meet the People Behind the Wayback Machine, One of Our Favorite Things About the Internet”. MotherJones. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2015. A collection like the Internet Archive's is extremely valuable. Kahle estimates it has about 15 Petabyte of information
  5. ^ “10,000,000,000,000,000 bytes archived!”. Internet Archive Blogs. ngày 26 tháng 10 năm 2012. On Thursday, 25 October, hundreds of Internet Archive supporters, volunteers, and staff celebrated addition of the 10,000,000,000,000,000th Byte to the Archive’s massive collections.
  6. ^ Brown, A. (2006). Archiving websites: A practical guide for information management professionals. London: Facet Publishing. p. 9.

Copyright