I-Angola

I-Angola lilizwe laseAfrika

I-Angola lelinye lamazwe elizwekazi laseAfrika. Ubukhulu bomhlaba weli lizwe lase-Anglola buziikhilomitha lesigidi-gidi esi-1,246,700 eekhilomitha.

Other Languages

Copyright