Ìṣúpọ̀ olùgbé

Population density (people per km 2) by country, 2006
Population density (people per km 2) map of the world in 1994.

Ìṣúpọ̀ olùgbé je iye olùgbé ninu eyo aala kan tabi ninu eyo itobi kan. O je mimu lo fun awon ohun elemi, agaga awon fun eniyan. O je oro pataki ninu jeagrafi.Other Languages

Copyright